Eksempel på consensus statements fra undersøgelse af Det Radikale Venstres troværdighed

Disse udsagn er dem, deltagerne har placeret med største ensartethed q gitteret. QSK er den beregnede placering i q gitteret for faktoren, f.eks. er udsagn 8 i faktor 1 beregnet til placeringen -3. I analysen er consensus statements ikke så væsentlige, men de fungerer som en indikator på, hvor tæt faktorerne ligger på hinanden. Der skal helst ikke være mange af dem.

 

PQMethod2.11 radical source credibility study                                                      PAGE   37  PathandProjectName:C:\PQMETHOD\PROJECTS/radicalp                                                             Aug 11 03

Consensus Statements  --  Those That Do Not Distinguish Between ANY Pair of Factors.

           
  Factors 1 2 3 4
    QSK SCORE QSK SCORE QSK SCORE QSK SCORE
8 Min opfattelse af et partis troværdighed bygger kun på, hvorvidt jeg kan acceptere deres politik   -3 -1.52 -3 -1.13 -2 -1.15 -4 -1.77
27 De radikale vender hver en sten, før de træffer en beslutning  0 0.01 0 -0.04 0 0.14 -1 -0.81
30 Det Radikale Venstre er et principparti, der ikke går ind og tager et medansvar -2 -1.40 -4 -1.51 -4 -1.54 -1 -0.66
35 Det Radikale Venstre står fast på deres principper, også selvom det er upopulært   +3 1.14 +2 0.66 +3 1.32 +3 1.03

 

 

 

QANALYZE was completet at 22:46:08