Eksempel på distinguishing statements fra undersøgelse af Det Radikale Venstres troværdighed

Udsagnene i tabellen er dem, der har været mest uenighed om ved deltagernes placering i q gitteret. Det er disse, der tydeligst adskiller faktor 1 fra de øvrige faktorer. Det betyder man særligt skal lægge mærke til disse i analysen. RNK er den beregnede placering i q gitteret udsagnet har fået, og score er værdien for forskellens størrelse. * betyder at forskellen har en signifikans med størst mulig statistisk sikkerhed.

 

PQMethod2.11   radical source credibility study                                                 PAGE   29       PathandProjectName:C:\PQMETHOD\PROJECTS/radicalp                                                              Aug 11 03

Distinguishing Statements for Factor  1 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01) Both the Factor Q-Sort Value and the Normalized Score are Shown.

           
  Factors 1 2 3 4
    RNK SCORE RNK SCORE RNK SCORE RNK SCORE
 31 I find Marrianne Jelved to be more credible than Anders Fogh 4  1.50* 2 0.74 0 0.23 -2 -0.96
42 The Radical Party has both feet firmly on the ground   2 1.00 1 0.41 -1 -0.21 0 00
 5  I find the Radical Party more credible than the Social Democ... 1 0.66 0 0.13 -1 -0.14 -3 -1.03
 2 Credibility is defined by good argumentation, not whether I.... 0 0.32* 3 1.65 3 1.22 3 1.70
 6 I find the Radical Party more credible than the Socialist....  0 0.17* 3 0.95 -1 -0.70 -3 -1.03
22 Competence makes Radical politicians credible - not personal... -1 -0.17 2 0.90 1 0.57 2 0.74
19 It adversely affects a politicians credibilty if he has an .... -1 -0.36 2 0.84 0 0.35 2 0.89
16 The Radical Party's quiet attitude - and their lack of .... -1 -0.40 1 0.35 4 1.57 -3 -1.18
44 Politicians from the Radical Party automatically have more .... -2 -0.88* -4 -1.99 0 0.34 -4 -2.07