Q sample for i undersøgelsen af Det Radikale Venstres troværdighed
 
 
 1. For at opfatte en politiker som troværdig, skal jeg dele hans værdier
 
 1. Troværdighed skabes først og fremmest af gode argumenter, ikke at jeg er enig i dem
 
 1. Det er de radikales politik, der gør partiet troværdigt
 
 1. Jeg synes, at Det Radikale Venstre er mere troværdigt end Venstre
 
 1. Jeg synes, at Det Radikale Venstre er mere troværdigt end Socialdemokraterne
 
 1. Jeg synes, at Det Radikale Venstre er mere troværdigt end Socialistisk Folkeparti
 
 1. I de fleste politiske sager ved jeg, hvor de radikale står
 
 1. Min opfattelse af et partis troværdighed bygger kun på, hvorvidt at jeg kan acceptere deres politik
 
 1. Jeg forstår ikke Det Radikale Venstres politik, og derfor bedømmer jeg deres troværdighed ud fra andre kriterier end deres politik
 
 1. Jeg har tillid til de radikale, fordi jeg ved hvad jeg kan forvente fra dem
 
 1. Det skaber politisk goodwill, hvis man er udadvendt og god til at snakke med mennesker
 
 1. De radikale er arrogante og sure, når de optræder i medierne
 
 1. Det sprog som radikale politikere taler betyder meget for min opfattelse af deres troværdighed
 
 1. Politikere med udstråling og sans for humor er troværdige
 
 1. Politikere i Det Radikale Venstre er ikke gode til formulere sig i klare og enkle vendinger
 
 1. De radikales stille facon uden store fraser og floskler gør dem troværdige 
 
 1. De radikale signalerer modstridende ting på en gang – det er utroværdigt
 
 1. Selv om en radikal politiker ikke ved noget om et emne, kan han ikke stå over for medierne og sige ”det ved jeg ikke noget om”
 
 1. Det går ud over en politikers troværdighed, at han har en mening om alting
 
 1. Når Det Radikale Venstre først præsenteres som troværdigt i medierne, ændres der ikke så let på den opfattelse
 
 1. Det er troværdigt for en politiker at løbe fra sine løfter HVIS samfundsmæssige ændringer kræver det.
 
 1. Det er faglighed, der gør de radikale troværdige – ikke politikernes personlige udstråling
 
 1. Det Radikale Venstre har føling med, hvad der foregår i samfundet og reagerer på det
 
 1. Radikale politikere er meget faktuelle i deres argumentationer
 
 1. Det Radikale Venstre er ubeslutsomme
 
 1. Radikale politikere er meget kompetente og ved, hvad de taler om
 
 1. De radikale vender hver en sten før de træffer en beslutning
 1. Når de radikale gør noget, gør de det ikke bare for bestemte vælgergrupper, men fordi det er bedst for helheden
 
 1. Jeg har tillid til, at de radikale træffer de rigtige beslutninger
 
 1. Det Radikale Venstre er et principparti, der ikke går ind og tager et medansvar
 
 1. Marianne Jelved er mere troværdig end Anders Fogh Rasmussen
 1. Det Radikale Venstre tør forholde sig til reelle politiske problemstillinger
 
 1. Jeg har tillid til radikale, fordi de gør, det de siger
 
 1. Politikere fra Det Radikale Venstre står ikke og siger noget mod bedre vidende
 
 1. Det Radikale Venstre står fast på deres principper også selvom det er upopulært
 
 1. Det Radikale Venstre kommer ikke med utroværdig valgflæsk til vælgerne
 
 1. De Radikale er beregnende og manipulerende
 
 1. Jeg har tillid til Det Radikale Venstre, fordi jeg synes, deres politik er ansvarlig
 1. Radikale politikere har hjertet med og gør alt, hvad de kan for at opfylde de mål, de er blevet valgt til
 
 1. Det Radikale Venstre går mere op i at blive genvalgt end at løse landets problemer
 
 1. Det giver troværdighedsplus, når politikere siger: ”undskyld jeg har taget fejl”
 
 1. Det Radikale Venstre har begge ben på jorden
 
 1. En smule ydmyghed overfor sig selv, sin position og den magt man har, gør en politiker troværdig
 
 1. Når man er en radikal politiker, har man automatisk mere troværdighed, end hvis man er en politiker fra et andet parti
 
 1. Jeg bedømmer politikeres troværdighed strengere end andre menneskers troværdighed
 
 1. Det Radikale Venstres troværdighed afhænger af, hvilke partier de samarbejder med
 
 1. Mine venner og familie har stor betydning for, hvilke partier jeg synes er troværdige
 
 1. Jeg synes, at en politiker godt kan være en troværdig politiker, selv om han ikke er en troværdig person
 
 1. Troværdighed i politik har meget med mine følelser at gøre